Amund Meidell Andenæs

Amund fullført Videregående seminar ved Institutt for psykoterapi i 2014. Søkte i november om godkjenning som psykoterapiveileder. Disputerte med avhandlingen Distanse og Involvering, mai 2018. Hatt avtalehjemmel siden 2015.