Alain Topor, Professor

alatopHar tidigare varit verksam som psykolog både inom kommunens socialt arbete och inom psykiatrin. Medverkat till nedläggning av mentalsjukhusen i Stockholm och utvecklingen av alternativer i lokalsamhället. Forskat på recovery och hjälpande faktorer i denna process, främst med fokus på hjälpande professionella och privatekonomins betydelse för allvarliga psykiska problem och recovery.