Valjbona T. Preljevic

Spesialist i psykiatri og overlege, med spesiell erfaring innen psykosomatikk og transkulturell psykiatri. Hun har forskerkompetanse og er i ferdig med Ph.D. i 2015. For tiden jobber hun på Nasjonalt behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Oslo Universitetssykehus.