Ulrik F. Malt

Ulrik Malt

Er emeritusprofessor i psykiatri og psykosomatisk medisin ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og tidligere leder av Norsk psykiatrisk forening. Han har vært nestleder av WPAs utvalg for psykofarmakologi og leder av Scandinavian College of Neuropsychopharmacology samt ad hoc rådgiver for EU og WHO om depresjoner. Han er hovedredaktør av Lærebok i psykiatri. Oslo: Gyldendal akademiske 2018, hvis målgruppe primært er psykiatere og kliniske psykologer.