Trond Aarre

Trond F. Aarre er avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde. Han er spesialist i rus- og avhengnadsmedisin og psykiatri. Han var med i Paulsrudutvalet (NOU 2011:9) og Tvangslovutvalet (NOU 2019:14).»