TORGEIR BRUUN WYLLER


Torgeir Bruun Wyller (f.  1960) er spesialist i indremedisin og i geriatri, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Hans viktigste forsoningsengasjement er innen områdene legemiddelbruk hos eldre og  delirium