Tina Bakkebø

Tina Bakkebø er farmasøyt og har over ti års erfaring som legemiddelrådgiver ved RELIS Vest, Haukeland universitetssjukehus. RELIS Vest gir råd og informasjon om legemiddelbruk i svangerskap og ammeperiode både til helsepersonell og direkte til gravide og ammende kvinner gjennom tjenesten Trygg Mammamedisin.

Aktuell artikkel: Bakkebø T et al. Physicians’ Perception of Teratogenic Risk and Confidence in Prescribing Drugs in Pregnancy-Influence of Norwegian Drug Information Centers. Clin Ther 2016; 38(5): 1102-8