Thor Rogan, Spesialrådgiver

thorogArbeider i avd. for spesialisthelsetjenester, med særlig ansvar for psykisk helse. Har tidligere vært etatssjef i Oslo kommune for Etat for barn og familier og direktør for Statens senter for barne og ungdomspsykiatri.