Synne Sørheim

Spesialist i psykiatri medlem av Npfs utvalg for rettspsykiatri og overlege Prejudisiell enhet OUS