Svetla Kovacheva

Cand.philol. med hovedfag i nordisk fra Universitetet i Oslo , MSc i International Business &Strategy fra Handelshøyskolen BI. Ansatt som universitetslektor ved Den internasjonale sommerskole ved Universitetet i Oslo  og er statsautorisert tolk norsk-bulgarsk/bulgarsk-norsk. Hun har lang erfaring som tolk, både fra UDI, domstolene i hele Norge og helsevesenet.