SILJE-HÅVARD BOLSTAD

Silje-Håvard Bolstad er universitetslektor ved Universitetet i Agder, psykologspesialist ved Sørlandet Sykehus HF, og styremedlem i Norsk forening for klinisk sexologi. Hen vil presentere resultater fra spørreundersøkelsen Kjønn, helse og medborgerskap (KHOM) blant personer med kjønnsinkongruens i Nor