Silja Berg Kårstad

Psykologspesialist/PhD.  Jobber som førsteamanuensis på Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) ved NTNU og jobber som psykologspesialist på BUP på Barne- og ungdomsklinikken St. Olavs Hospital. Har jobbet med sped og små barn siden 2004. Har tatt en doktorgrad med data fra studien Tidlig Trygg i Trondheim som omhandler førskolebarn sin forståelse av følelser. Jobber med analyse av samspill mellom omsorgsperson og barn både i klinikk og forskning.