Program emnekurs LIS – Transkulturell

09.03.2020, Trondheim, Psykiatriveka 2020

Kursets formål: Obligatorisk emnekurs for spesialiteten psykiatri. Etterutdanningskurs

Arrangør: Norsk Psykiatrisk Forening ved utvalg for transkulturell psykiatri / -barne- og ungdomspsykiatri og global mental helse

Kursledere: Valjbona T. Preljevic, avtalespesialist HSØ og Suraj B. Thapa,  Søndre Oslo DPS, Oslo Universitetssykehus.

Læringsmål: Deltakerne skal gjennom kurset ha tilegnet seg ferdigheter og forståelse som er vesentlige for psykiatrisk arbeid på tvers av kulturer, herunder arbeid med traumerelaterte symptomer sett i kulturelt perspektiv. Deltakerne skal spesifikt ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om CFI (”Cultural Formulation Interview”) til å kunne benytte dette i psykiatrisk diagnostikk.
Kurset vil avsluttes med en kursprøve som må være bestått for å få godkjent kurset.  

Målgruppe: Leger i spesialisering i psykiatri og barne og ungdomspsykiatri men også ferdige spesialister.

PROGRAM

11.00 – 11.45: Bruk av kulturformulerings intervju i diagnostisk arbeid v/
Valjbona T. Preljevic, overlege ved Oslo Universitetssykehus

12:00 -12.30: Kultur og psykoseforståelse v/
Ruth Abraham, overlege ved Lovisenberg Sykehus, Oslo

12.30. – 13.00: Familiebehandling i samisk kontekst v/
Øystein Frode Sørbye, overlege OUS og Samisk nasjonalt kompetansesenter, psykisk helse

13:00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.00:

Hvordan diagnostisere og behandle traumatiserte flyktninger og > asylanter, i mottak og i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste Edvart Hauff, Professor Emeritus, UiO

15:00-15.15 Pause

15.15-16.00: Gud i terapirommet v/
Shahram Shaygani, overlege ved Trasoppklinikken

16.15 – 17.15: Kursprøve og avslutning