Øyvind Urnes, Overlege

oyvurn

Øyvind Urnes (f. 1949) er psykiater og gruppeanalytiker og har vært leder av Personlighetspoliklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) ved Oslo universitetssykehus. Han driver utstrakt undervisning om personlighetsforstyrrelser, tilknytning, sosial kognisjon og mentaliseringsbasert terapi og veiledning av (mentaliseringsbasert) gruppepsykoterapi. Medforfatter i boken Personlighetspsykiatri (Karterud S, Wilberg T og Urnes Ø) 2017 og er forfatter og medforfatter av en rekke artikler om personlighetsforstyrrelser.