ØYVIND RØ


Øyvind Rø er spesialist i psykiatri og forskningsleder ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han har mange års klinisk og forskningsrelatert erfaring med spiseforstyrrelser.