Ottar Bjerkeset

Ottar Bjerkeset er lege og praktiserende spesialist i psykiatri, og professor i psykisk helsearbeid ved Nord universitet. Bistilling som 1. amanuensis II i Psykiatri ved NTNU. Forsker på psykisk helse i ulike deler av befolkningen, innenfor temaene angst, depresjon, søvn, psykosomatikk, helsetjenester og selvskade/selvmord. Student-/ungdomshelse. Hovedsakelig epidemiologiske observasjonsstudier, bruk av data fra HUNT (https://www.ntnu.no/hunt/om) koblet med lokale og nasjonale registre (eks: diagnose-, trygde-, fødsels- og dødsårsakregistre).