Oda Solheim Hammerstad

oda

Cand.med. 2011, turnustjeneste ved Gjøvik sykehus. LIS i psykiatri siden 2013. Jeg har avtjent 3 års tjeneste ved Sykehuset Innlandet Reinsvoll og har jobbet ved Gjøvik DPS siden våren 2016. Jeg har gjennom studietiden hatt jobb ved akuttpost på DPS og startet første gang i psykiatrien som pleieassistent for 10 år siden. Engasjert i politikk og samfunn og er foretakstillitsvalgt i YLF for Sykehuset Innlandet.