Nina Evjen

Evjen

Utdanningssjef/lege

Leder av enhet for utdanning – utvikling Den norske legeforening