MORTEN SVENDAL HATLEN

Psykiater, utdannet ved Universitetet i Bergen, arbeider som overlege ved Avdeling spesialisert psykosebehandling ved Psykiatrisk klinikk i Bergen.