MORTEN SANDBU


1995-2006 Overlege Akuttpsykiatrisk Avd. Lovisenberg Diakonale Sykehus .
2006-2017 Overlege Seksjon for Akuttpsykiatri, OUS, Ullevål.
2017-2023 Overlege Seksjon for spiseforstyrrelser, RASP, OUS, Ullevål
2021-2024 Undervisning medisinske studenter, Klinisk kommunikasjon, Inst. Med. Basalfag, UiO
 2008-2018 Utvalgsmedlem Utvalg for Transkulturell psykiatri, Dnlf

Faglige interesser/erfaring: Morten har i mange år vært interessert i og arbeidet med transkulturell psykiatri, klinisk, organisatorisk, vitenskapelig og med undervisning. I over 20 år samarbeidet med og veiledet norske og utenlandske leger i psykiatri.
Pris: Pris for beste originalartikkel Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus, 2016.