MONICA. B. E. G ORMEROD

Monica B. E. G. Ormerod er lege i spesialisering ved akuttpsykiatrisk avdeling OUS og PhD-kandidat i forskningsgruppen Biologisk psykiatri i NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Seksjon for klinisk psykoseforskning, Forsknings- og innovasjonsavdelingen OUS). I sitt doktorgradsprosjekt ser hun på sammenhenger mellom psykoselidelser og nevroinflammasjon, og hvordan dette påvirker kliniske symptomer, prematur aldring og påvirkning av psykofarmaka