Miriam Gustafsson

Spesialist i allmennmedisin og psykiatri og førsteamanuensis. Hun har de siste årene jobbet som overlege ved Poliklinikk for spiseforstyrrelser, Tiller DPS, St Olavs hospital. Hun disputerte i fjor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU på vitamin D, trening og helserelatert livskvalitet hos gravide kvinner. Hun har en bistilling ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU og er engasjert i forskningsprosjekt om spiseforstyrrelser.