Matilde Decaen

Leder for Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI). PKI er en pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære. PKI har som formål å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle som lever med kjønnsinkongruens i Norge. Mathilde er utdannet siviløkonom og har en lang arbeidserfaring i organisasjonsarbeid og transtematikk. Hun er nå også sykepleierstudent og veldig engasjert i å fremme transpositivitet