Marte Kvello Alme

Cand.med Bergen des. 2005

2008 – 2012: Nevrologisk avdeling, St Olavs Hospital

2012 – 2014: Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger

2014 – : Forsker og stipendiat ved NTNU og Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger