Magnus P. Hald, Klinikksjef

maphalKlinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge. Spesielt opptatt av utviklingen av et relasjons- og nettverksorientert perspektiv på psykiske lidelser.