LINE IDEN BERGE


Line Iden Berge er 1 amanuensis i eldremedisin ved Universitetet i Bergen, spesialist i psykiatri og har siste 5 år jobbet som overlege ved NKS Olaviken alderpsykiatriske sykehus med hovedfokus på utredning av demens og behandling av nevropsykiatriske symptomer. Hun har en PhD i epidemiologi på komorbiditet mellom diabetes og depresjon og har som post-doc drevet en samfunnsøkonomisk klinisk intervensjonsstudie for hjemmeboende personer med demens. Hun fikk nylig finansiering fra forskningsrådet for å drive forskningsprosjektet «Virtual darkness and digital phenotyping in specialized and municipal dementia care, the DARK.DEM randomized controlled trial», som skal undersøke om blokkade av lys med blå bølgelengder på kveld og natt kan dempe agitasjon og andre adferdssymptomer ved demens.