Lars Løvhaug

Foto Lisbeth Nilsen

Lars Løvhaug er fag- og kvalitetsrådgiver i Akuttpsykiatrisk avdeling på OUS, og har sammen med kolleger utarbeidet rapporten Oppsummering av skader, trusler og utagerende atferd 2015-2019. Lars er psykiatrisk sykepleier og har blant mange andre oppgaver ansvar for å jobbe med forebygging av vold, trusler og skader ved avdelingen