Kristine Fiksdal Abel

Abel

Spesialist i klinisk psykologi,(spesialrådgiver, cand.psychol) jobber i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo Universitetssykehus. Hun forsker på rusmiddelavhengighet og psykisk helse, med særlig fokus på LAR og ADHD og har i flere år også jobbet klinisk med disse problemstillingene.