KATRINE KVELI FJUKSTAD

Psykiater, overlege ved Avdeling for rus og avhengighet,

Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger

Førsteamanuensis Institutt for psykisk helse,

Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU