Karl Heinrik Melle

Karl Heinrik Melle er psykiater og har arbeidet ved St.Olavs hospital siden 1987. Arbeidet hovedsakelig i akuttpost i perioden 1992 – 2003. 2005 – sommer 2013 avdelingssjef avdeling Brøset hvor han nå er overlege. Har fra 2007 arbeidet i fengselspsykiatrisk poliklinikk, Trondheim fengsel etter at avdeling Brøset fikk ansvar for poliklinikken i 2007. Arbeidet med rettspsykiatri siden 1992. Leder psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) fra desember 2010. Leder av DRK fra april 2013.