Kari Gårdvik

·         Ansatt i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP-klinikk) ved St. Olavs hospital siden 1997

·         Overlege og spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri siden 2001

·         Ulike lederfunksjoner innen BUP-klinikk, bl.a. mangeårig seksjonssjef for BUP Lian (døgnenheter for ungdom og ambulante akuttjenester)

·         Nå medisinsk faglig rådgiver BUP-klinikk i redusert stilling og samtidig Phd-stipendiat ved NTNU, Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU), med følgende prosjekt-tittel: Developmental pathways of psychiatric and somatic morbidity in a clinical adolescent psychiatric population in Mid-Norway