Jone Schanche Olsen, Overlege

joscolLeder nå Transkulturelt Senter ved Stavanger Universitetssjukehus etter 25 år i flyktningfeltet i forskjellige sammenhenger, innen- og utenlands.