JEANETTE BRUN LARSEN

Jeanette Brun Larsen jobber som kst.overlege ved avd. for psykiatrisk akutt- og mottaksfunksjon ved St. Olavs hospital. Hun forsvarte i fjor høst sin doktorgrad i medisin med titellen «psychiatric symptoms and signs in relation to immune markers».