Jan Øystein Berle

Professor Jan Øystein Berle ved UiB og Haukeland Universitetssykehus har i en årrekke drevet forskning og undervisning innen svangerskapsrelaterte psykiske lidelser, tok sitt doktorgradsarbeide i 2005 på emnet: «The Pregnancy and Postpartum periods: Studies of foetal growth, anxiety, and depression».