Jan Ivar Røssberg, Professor II, Psykiater

 

 

Jan Ivar Røssberg er professor ved Universitet i Oslo og overlege ved Seksjon for Behandlingsforskning (SEB) ved Oslo universitetssykehus. Han har for det meste forsket på ulike psykososiale behandlingstiltak hos personer med alvorlige psykiske lidelser. Dette gjelder hvordan behandlingsmiljøet på psykiatriske poster bør optimaliseres, motoverføringsreaksjoner, ulike aspekter ved tidlig intervensjon ved psykoser, randomiserte kontrollerte forsøk av kognitiv atferdsterapi og familiearbeid. Fokuset for forskningen nå er persontilpasset samtalebehandling og hvordan samtaleterapi virker for personer med depresjon og psykoselidelser. Han har skrevet ca. 140 forskningsartikler og bokkapitler og veiledet 12 stipendiater fram til en Ph.D.