JAN DIDRIK SCHJØTT

Jan har hatt en lang og innholdsrik karriere og har vært leder ved RELIS Vest, overlege ved Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitet i Bergen. Han har interessert seg spesielt for å undervise og forske på kvalitet i legemiddelinformasjon. Han har nå trappet ned og jobber i en deltidsstilling som rådgiver ved RELIS Vest.
 
Jan har vært med siden oppstarten ved å etablere RELIS Vest i 1994 og har med unntak av noen kortere perioder ledet senteret til 2023. Han er cand. med. fra Universitetet i Oslo i 1988, og tok doktorgraden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 1996. Han har arbeidserfaring fra allmennmedisin, arbeidsmedisin og alderspsykiatri.