Iris Sommer

sommer

Psykiater og professor ved Dept. of Neuroscience University Medical Center i Groningen og professor II ved UiB.

Hun forsker på inflammatoriske faktorer forbundet med schizofreni.  Vi har allerede vist i 50 år at det kan finnes en slik forbindelse. En av våre hypoteser er at aktiverte mikroglia celler forårsaker ustrakt nevronal skade, som igjen leder til kognitiv svekkelse. Personer med tidlig stadier av schizofrenia har økt antall av aktiverte mikroglia celler. Når det kommer til behandling er det store spørsmålet «hvordan finne den rette pasienten som profitterer fra en spesifikk terapi, et spesifikt medikament? Dette forsøker vi å finne svar på ved nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.