Ingrid Melle, Forskningsleder, Professor

ingmel

Ingrid Melle er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og nestleder i NORMENT senteret.  Hennes forskningsfokus er på utviklingen av psykotiske lidelser.  Hun var med i ledelsen av prosjektet “Tidlig intervensjon ved psykoser” (TIPS prosjektet) og arbeider i dag med langtidsoppfølging av førstegangs-pasienter fra prosjektet «Tematisk organisert psykosebehandling» (TOP prosjektet) ved NORMENT.   Her undersøker hun mer utviklingen av kliniske symptomer fra start av første behandling.