HALLVARD TEIGEN LUND-HEIMARK


Utdanning/jobb: Ferdigutdannet lege i 2012, og godkjent spesialist i psykiatri i 2021. Nylig startet opp som overlege på avdeling for alderspsykiatri v/Haukeland sykehus, Helse Bergen, samt leder for Nasjonalt Kvalitetsregister for ECT.