Geir Olve Skeie

Skeie

 

Nevrolog ved Haukeland sykehus og professor II ved Griegakademiet i Bergen. Siden 2005 har de to institusjonene samarbeidet om musikkterapi til ulike nevrologiske pasienter. Skeie har studert både musikk og medisin, som er bakgrunnen for hans interesse for temaet. Han har i over flere år forsket på hvilken påvirkning musikk har på hjernen. I foredraget ble det blant annet tatt frem hvordan musikk kan stimulere hjernen til større ytring og om hvordan musikk lindrer helseplager. Hvordan bearbeider hjernen musikk og hvor i hjernen skjer det? Hva er grunnen til at vi er musikalske og finnes det en musikalsk bevissthet? Geir Olve Skeie vil fortelle om de ubevisste prosessene som skjer i hjernen når vi lytter til musikk. Det er spesielt Parkinson- og slagpasienter som får tilbud om denne behandlingsformen ved at musikk brukes til å trene opp motoriske funksjoner.