Eva Albertsen Malt

Eva Malt

 

 

Utdannet spesialist i psykiatri og arbeider som overlege ved Avdeling voksenhabilitering ved Akershus universitetssykehus og 1. amanuensis ved Universitetet i Oslo. Både klinisk og forskningsmessig arbeider hun innen grenseområdet nevrologi/psykiatri med utviklingsforstyrrelser, genetiske syndromer og andre tidlig ervervede nevropsykiatriske tilstander. Annen erfaringsbakgrunn omfatter smerte- og palliativ medisin, samfunnsmedisin og psykosomatikk. Hun har også arbeidet med legemiddelutvikling og som direkør i privat sykehusvirksomhet.