Eva Bonsaksen

Spesialist i psykiatri, overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling AHUS