ERIK SVEBERG DIETRICHS

Foto: Jan Fredrik Frantzen

Erik Sveberg Dietrichs er overlege ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet, samt førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og ved UiT Norges arktiske universitet. Han er medlem av Akademiet for yngre forskere. Dietrichs har skrevet fire populærvitenskapelige bøker, hvorav den siste (Å bite seg i halen) ble utgitt i mars 2023. Han lager også podcasten «Gal medisin» om psykiatri og legemiddelbehandling.