Erik Johnsen, Overlege, PhD, Professor II.

 

 

Psykiater og assisterende avdelingssjef ved Avdeling spesialisert psykosebehandling, Haukeland universitetssykehus, og professor II ved Universitetet i Bergen. Han leder Bergen Psychosis Research Group og er en av kjerneforskerne i Senter for fremragende forskning NORMENT. Forskningsområdene omfatter uavhengige legemiddelstudier og identifikasjon av basale mekanismer for psykoselidelser, virkninger og bivirkninger av medikamenter med mål om mer persontilpasset behandling.