Erik Ganesh Lyer Søegaard

Overlege, spesialist i psykiatri, enhetsleder ved Poliklinikk Søndre Nordstrand Søndre Oslo DPS
Klinikk psykisk helse og avhengighet OUS