Edvard Hauff

 Overlege, professor emeritus, dr. med. Edvard Hauff er professor em. i psykiatri ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og arbeider for tiden også som overlegevikar ved Lillehammer DPS. Han har også en deltidspraksis i psykoterapi. Han har i mange år arbeidet med flyktningers og innvandreres psykiske helse, både i forskning og klinikk. Hauff har også i mange år vært engasjert i utviklingen av psykisk helsevern og utdanning av helsepersonell i psykiatri i lav- og mellominntektsland.