Domnine Marie Lecoq

Psykologspesialist, Transkulturelt Senter, Stavanger Universitetssykehus.