Didrik Heggdal

Heggdal   Psykologspesialist og faglig ansvarlig Didrik Heggdal har siden 1999/2000 vært ansatt ved en lukket døgnseksjon ved Avd. Blakstad, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF. Gjennom disse årene har Heggdal vært hovedaktør i utvikling og implementering av behandlingsmodellen Basal Eksponeringsterapi (BET). En overordnet målsetting med BET er å mobilisere antatt behandlingsresistente pasienters ressurser, redusere selvdestruktiv atferd, redusere bruken av tvang, og fremme disse menneskenes muligheter til et stabilt liv utenfor døgninstitusjoner.