CAROLINE BENEDICTE NITTER ENGEN

Caroline Engen (f. 1987) jobber som lege i spesialisering i voksen psykiatri ved Divisjon for psykisk helsevern i Helse Bergen, samt som postdoktor ved Neuro-SysMed, Senter for Vitenskapsteori, Universitetet i Bergen (UiB). Hun er utdannet lege fra UiB (2013), med doktorgraden «Exploring the boundaries of precision haemato-oncology – The case of FLT3 length mutated acute myeloid leukaemia» fra samme universitet (2020). Hennes videre akademiske arbeid og interesser inkluderer (bio)medisinens vitenskapsteori og filosofiske, etiske og samfunnsmessige aspekter ved (bio)teknologi, medisinsk kunnskapsproduksjon og praksisutvikling. Hun er intressert i mekanismene og prosessene involvert i produksjonen av medisinsk-informerte fremtidsforestillinger, som presisjonsmedisin, og er i den forbindelse særlig opptatt av spørsmål knyttet til epistemologi, normativitet, ansvarlighet, usikkerhet og ambiguitet i medisinsk kunnskap- og praksisskultur