CAMILLA ANGELSEN KVESTAD


Godkjent spesialist i psykiatri i 2015. Jobber som overlege i Tidlig avklaringsteam ved Nidelv DPS, St. Olavs hospital i Trondheim. Også ansatt som stipendiat ved Institutt for psykisk helse, NTNU, Trondheim.
Medlem i Utvalg for samfunnspsykiatri fra våren 2023.